Category Archives: การออกกำลังกายด้วยยางยืด

ยางยืด ยืดอายุ


มาออกกำลังการด้วยกันนะคร้า

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา


 ประวัติความเป็นมา   สภาพสังคมที่เร่งรีบ…มีส่วนทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป บางคนแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพ วันนี้มีวิธีการออกกำลังกายที่สะดวกสบายด้วย “ยางยืด” ซึ่งนอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วผลตอบแทนต่อสุขภาพยังคุ้มค่าด้วย      ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืดกันมากขึ้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลรักษาสุขภาพกระทั่งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มในการออกกำลังกายขึ้นเป็นชมรมตามหมู่บ้าน อำเภอ หรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายที่บ้านด้วยตนเอง           รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ผู้คิดค้นการออกกำลังกายด้วยยางยืด ให้ความเห็นว่า คนส่วนใหญ่ไม่นิยมออกกำลังกายและมักอ้างว่าไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ จึงได้พยายามคิดค้นวิธีที่จะทำให้คนเหล่านั้นหันมาใส่ใจกับสุขภาพ โดยมีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายได้อย่างกลมกลืนนั่นก็คือ ยางยืด

อ่านเพิ่มเติม

ท่ากายบริหารด้วยยางยืด


  ท่ากายบริหารกล้ามเนื้อส่วนบน สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนด้วยยางยืด  ซึ่งเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นการหยิบ  หิ้ว  ยกสิ่งของหรือการเขียนการพิมพ์งานเอกสาร  ตลอดจนการทุบ  ตำ  ตี  ปา  ขว้าง  โยน  ทุ่ม  หรือเหวี่ยงในหลายอาชีพ  รวมทั้งนักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือแขนในการปฏิบัติทักษะ  นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาแก้ไขโครงร่าง  และรักษารูปร่างทรวดทรงให้คงสภาพ  หรือได้สัดส่วนสวยงาม  เป็นการเพิ่มบุคลิกภาพ  และความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้กับบุคคลผู้นั้น  ซึ่งประกอบด้วยท่ากายบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1.  ท่ากายบริหารกล้ามเนื้ออก  :  ประกอบด้วยท่าการเคลื่อนไหวดังภาพ 1.1       ท่ากายบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนกลาง  ไหล่ด้านหน้า  และต้นแขนด้านหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืด


ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืด             ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืด โดยปกติ ยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก ที่เรียกว่า สเทรทช์ รีเฟล็กซ์ (Stretch Reflex) ทุกครั้งที่ยางถูกกระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของ ยางยืดที่จะส่งผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่กำลังถูกยืด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา และบำบัดรักษาระบบการทำงานของประสาทกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก นอกจากนี้ ยางยืดสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายประเภทความต้านทาน (Resistance) ที่ช่วยในการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อได้มากมายหลากหลายรูปแบบ ช่วยในการบำบัดรักษาฟื้นฟู และเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งช่วยลดไขมันในร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม ส่งผลให้ผู้ออกกำลังกายเกิดความมั่นใจในรูปร่างทรวดทรง ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไวขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การออกกำลังกายประเภทนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิด การสะสมแคลเซียมเก็บไว้ในกระดูก ทำให้กระดูกมีความหนาแน่น (Bone Density) และแข็งแรงเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันปัญหาโรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและข้อเสื่อม รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกาย ดังนั้น การออกกำลังกายด้วยยางยืดที่จัดปรับความต้านทานหรือความหนักให้เหมาะสมกับตนเองและวัตถุประสงค์ จะช่วยให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพของโครงสร้างร่างกายและระบบประสาทกล้ามเนื้อ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและสมรรถภาพทางด้านความแข็งให้กับบุคคลในแต่ละวัย ดังนี้ วัยเด็ก  การฝึกหรือการออกกำลังกายประเภทเสริมสร้างความแข็งแรงจะช่วยกระตุ้น และพัฒนาการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและกระดูกโดยตรง ช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรงได้สัดส่วนสมวัย และช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม